Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Anh ngữ chuyên ngành Kinh doanh
Anh ngữ chuyên ngành Kinh doanh

Anh ngữ chuyên ngành Kinh doanh

Đạt được sự hiểu biết sâu sắc về thực tiễn của việc kinh doanh thành công trong thời gian học ngôn ngữ thương mại.

Khóa học này kết hợp giữa Anh ngữ chuyên sâu và kiến thức về kinh doanh. Các bài học bao gồm các chủ đề như tiếp thị toàn cầu, đàm phán thành công, thuyết trình trước công chúng, phát triển khả năng lãnh đạo và ra quyết định. Một phần của khóa học được giảng dạy bởi các giảng viên từ trường HULT và bạn sẽ đạt được tối đa 9 tín chỉ để rút ngắn thời gian học ở chương trình đại học tiếp theo.

Có tại:
New York, Boston, San Francisco, Santa Barbara, London và Bristol.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.