Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Anh ngữ chuyên ngành Truyền thông & Nghệ thuật
Anh ngữ chuyên ngành Truyền thông & Nghệ thuật

Anh ngữ chuyên ngành Truyền thông & Nghệ thuật

Thế giới của Nghệ thuật và Truyền thông đa ngành sẽ mang một ý nghĩa mới khi bạn tham gia học khóa tiếng Anh chuyên sâu thông qua chủ đề sáng tạo này.

Có tại
San Diego và New York

Cấp độ
Từ trung cấp đến Cao cấp

Độ dài
9 tháng (Bằng Cao đẳng nâng cao) hoặc 6 tháng (Chứng chỉ nâng cao)

Khai giảng
Tháng 1, Tháng 4 và Tháng 9

 

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.