Danh sách từ ngữ tiếng Anh

Tiếng Anh có vốn từ vựng lớn với khoảng 250.000 từ riêng biệt và ý nghĩa riêng biệt của các từ gấp ba lần như vậy. Tuy nhiên, hầu hết các giáo viên tiếng Anh sẽ cho bạn biết rằng việc nắm vững 3000 từ phổ biến nhất trong tiếng Anh sẽ giúp cho bạn khả năng hiểu được 90 đến 95% báo chí tiếng Anh, sách, phim và các cuộc trò chuyện. Ngoài ra, với kích thước từ vựng đó, bạn sẽ dễ dàng học từ ngữ cảnh để mở rộng vốn từ vựng của mình. Điều quan trọng là chọn đúng từ để học giúp bạn hiểu nhanh và không lãng phí thời gian.

Tìm hiểu những từ phổ biến nhất

Một trong những cách hiệu quả nhất cần ưu tiên cho việc học từ vựng tiếng Anh của bạn là bắt đầu với những từ phổ biến nhất. Các liên kết dưới đây cung cấp cho bạn một số danh sách ngắn để bắt đầu nếu bạn thực sự là người mới bắt đầu. Sử dụng từ điển hoặc các tài nguyên trực tuyến khác để tra cứu ý nghĩa của các từ bạn không biết. Flashcards (thẻ chứa thông tin), hoặc dựa trên giấy hoặc trực tuyến, vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để học từ mới. Chìa khóa để ghi nhớ từ vựng tiếng Anh là thực hành thường xuyên.

Học từ mới theo cách hợp lý

Khi bạn đã nắm vững danh sách từ vựng ngắn, bạn có thể chuyển sang danh sách từ vựng toàn diện hơn bên dưới. Hãy nhớ rằng, mặc dù một người nói tiếng Anh bản xứ có từ vựng 20.000 từ trở lên, chỉ cần học 3000 từ là đủ để hiểu hầu hết các cuộc trò chuyện tiếng Anh hàng ngày và viết miễn là bạn đang làm việc từ một danh sách đúng. Danh sách dưới đây dựa trên tần suất sử dụng của các từ, vì vậy bạn sẽ không tìm thấy từ vựng như "tiger", "skirt" hoặc " spaghetti", tất cả đều phổ biến trong danh sách tiếng Anh mới bắt đầu nhưng không phải tất cả đều hữu ích. Để học tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn, hãy tập trung vào việc ghi nhớ từ vựng phổ biến nhất trước tiên, thay vì học lung tung các từ mà bạn không thường sử dụng.