Hướng Dẫn Ngữ Pháp Tiếng Anh

Bạn thắc mắc về việc sử dụng chính xác dấu chấm phẩy hoặc cách đặt phó từ trong một câu? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Các trang này hướng dẫn đầy đủ về ngữ pháp tiếng Anh và được thêm vào đó các quy tắc sử dụng tiếng Anh. Mỗi quy tắc ngữ pháp được giải thích bằng tiếng Anh đơn giản với một vài ví dụ và khi cần có thể dùng các ví dụ ngược lại. Các quy tắc ngữ pháp được trình bày trong hướng dẫn này được phân loại dưới đây. Ngữ pháp tiếng Anh không phải lúc nào cũng dễ hiểu, nhưng bằng cách sử dụng hướng dẫn này, bạn sẽ có thể tự nhắc mình về các quy tắc sử dụng tiếng Anh để nói hoặc viết tiếng Anh một cách tự tin.

Danh Từ

Danh từ để chỉ người, địa điểm hoặc đồ vật, Nó cho chúng ta biết những gì chúng ta đang nói đến. Những từ như cat, Jack, rock, Africa, & it là các danh từ.

Tính Từ

Tính từ bổ nghĩa, hoặc mô tả danh từ. Những từ như tall, beautiful, irresponsible, & boring là các tính từ.

Phó Từ

Phó từ bổ nghĩa cho tính từ, động từ hoặc phó từ khác. Chúng nói cho chúng ta biết, khi nào và ở đâu mọi sự xảy ra. Chúng thể hiện số lượng, cường độ, tần suất và ý kiến.

Định Từ

Các mạo từ, từ định lượng và các định từ khác bổ nghĩa cho danh từ. Chúng giống như tính từ theo cách đó. Định từ giúp chúng ta nói về những gì chúng ta đang nói đến.

Động Từ & Thì

Động từ là các từ chỉ hành động. Chúng cho chúng ta biết những gì đang xảy ra và khi nào (quá khứ, hiện tại, tương lai). Động từ cũng có thể thể hiện khả năng và điều kiện.

Tường Thuât

Khi chúng ta tường thuật những gì ai đó nói, chúng ta có thể trích dẫn người đó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Quy tắc tường thuật gián tiếp là một lĩnh vực quan trọng của ngữ pháp.

 

Chấm Câu

Dấu chấm câu không phải là một phần của ngữ pháp nói, nhưng nó là điều cần thiết để làm chủ khi viết bằng tiếng Anh.

Mệnh Đề Quan Hệ

Chúng ta sử dụng các mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh để tạo các câu phức hợp và chính xác hơn.

Kiểm Tra Văn Phạm

Kiểm tra kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh của bạn trong ngữ cảnh, bao gồm cả kỹ năng nghe và đọc.