Kiểm tra tiếng trình độ tiếng Anh

Bài kiểm tra tiếng Anh ngắn này cho bạn điểm A, B hoặc C trên thang điểm CEFR cho các kỹ năng tiếp thu tiếng Anh (nghe và đọc). Bài kiểm tra này được gọi là EFSET Express. Có một phiên bản dài hơn cung cấp cho bạn một điểm số chính xác hơn mà bạn có thể công bố trực tiếp lên hồ sơ LinkedIn của bạn với mục đích tìm việc làm. Nếu bạn đang thực sự tìm kiếm một thử thách, thì bài kiểm tra EFSET Plus trong 2 giờ sẽ cho bạn biết bạn sẽ đạt được điểm gì khi thi TOEFL và IELTS. Đó là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Anh được chuẩn hóa. Tất cả ba bài kiểm tra tiếng Anh có sẵn và miễn phí trên trang web chính thức của EFSET.

Khi bạn đang tìm kiếm một bài kiểm tra tiếng Anh, tốt hơn nên chọn một bài kiểm tra đánh giá tiếng Anh trong ngữ cảnh, thay vì chỉ kiểm tra các quy tắc ngữ pháp tiếng Anh của bạn. Các bài kiểm tra EFSET chính xác là loại bài kiểm tra tiếng Anh thực tế này. Họ đánh giá bạn sử dụng tiếng Anh tốt như thế nào, đảm bảo bạn có thể áp dụng các quy tắc ngữ pháp, rằng bạn có vốn từ vựng tiếng Anh tốt và bạn có thể sử dụng kiến thức để giao tiếp bằng tiếng Anh. Miễn phí cũng là ưu điểm.