Tính từ

Tính từ trong tiếng Anh mô tả con người, địa điểm và đồ vật. Sử dụng các trang trình bày các quy tắc sử dụng tính từ tiếng Anh này để làm cho tiếng Anh của bạn chính xác hơn và mô tả rõ hơn.

Tìm hiểu về tính từ trong tiếng Anh