Tên tiếng Anh

Cho dù bạn đang thử chọn một tên tiếng Anh cho chính mình để sử dụng trong lớp học Anh ngữ hoặc bạn đang quyết định để đặt tên nhân vật của mình là gì trong một câu chuyện tiếng Anh, chọn một tên tiếng Anh tốt là quan trọng. Đối với những người nói tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, tốt nhất là nên gắn bó với một cái tên cổ điển. Các tên khác thường sẽ khó khăn hơn để lựa chọn và có thể sẽ làm giảm sự thu hút không mong muốn. Danh sách dưới đây cung cấp cho bạn tên tiếng Anh phổ biến nhất cho trẻ em trai và trẻ em gái ở các quốc gia khác nhau, cho cả trẻ em sinh ra hôm nay và cũng như ở thế kỷ trước. Bảng cuối cùng cung cấp cho bạn họ của gia đình tiếng Anh phổ biến nhất ở các quốc gia khác nhau dựa trên dữ liệu điều tra dân số gần đây từ các quốc gia đó. Sử dụng một trong những tên tiếng Anh này, bạn không bao giờ sai, bởi vì tất cả đều rất phổ biến.

Tên tiếng Anh phổ biến nhất của con trai

Thứ hạng Anh 2015 Ở Anh trong 100 năm qua Mỹ 2014 Mỹ trong 100 năm qua
1 Oliver Jake Noah James
2 Jack Connor Liam John
3 Harry Callum Mason Robert
4 Jacob Jacob Jacob Michael
5 Charlie Kyle William William
6 Thomas Joe Ethan David
7 George Reece Michael Richard
8 Oscar Rhys Alexander Joseph
9 James Charlie James Charles
10 William Damian Daniel Thomas

 

Tên tiếng Anh phổ biến nhất của con gái

Thứ hạng Anh 2015 Ở Anh trong 100 năm qua Mỹ 2014 Mỹ trong 100 năm qua
1 Amelia Margaret Emma Mary
2 Olivia Samantha Olivia Patricia
3 Isla Bethany Sophia Jennifer
4 Emily Elizabeth Isabella Elizabeth
5 Poppy Joanne Ava Linda
6 Ava Megan Mia Barbara
7 Isabella Victoria Emily Susan
8 Jessica Lauren Abigail Margaret
9 Lily Michelle Madison Jessica
10 Sophie Tracy Charlotte Sarah

 

Tên Họ tiếng Anh phổ biến nhất

Thứ hạng Anh Ireland Mỹ
1 Smith Murphy Smith
2 Jones O'Kelly Johnson
3 Williams O'Sullivan Williams
4 Brown Walsh Brown
5 Taylor Smith Jones
6 Davies O'Brien Miller
7 Wilson Byrne Davis
8 Evans O'Ryan Garcia
9 Thomas O'Connor Rodriguez
10 Roberts O'Neill Wilson

 

Thứ hạng Canada Úc New Zealand
1 Li Smith Smith
2 Smith Jones Wilson
3 Lam Williams Williams
4 Martin Brown Brown
5 Gelbero Wilson Taylor
6 Roy Taylor Jones
7 Tremblay Morton Singh
8 Lee White Wang
9 Gagnon Martin Anderson
10 Wilson Anderson Li