Cách dùng tiếng Anh

Nếu bạn đang cố gắng cải thiện tiếng Anh đàm thoại của mình, bạn đang ở đúng nơi. Các phần bên dưới bao gồm nhiều tài liệu tham khảo về cách sử dụng tiếng Anh hàng ngày từ góc độ tiếng Anh của người Mỹ. Cho dù bạn cần mở rộng vốn từ vựng, nắm vững một số thành ngữ mới hay chọn một tên tiếng Anh tốt, những trang này sẽ phục vụ bạn rất tốt.

Từ vựng

Xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn là một phần thiết yếu trong việc học nói tiếng Anh. Những danh sách này sẽ giúp bạn sử dụng thời gian một cách chiến lược.

Thành ngữ

Tìm hiểu các thành ngữ và các nhóm từ là một trong những phần thú vị của việc học một ngôn ngữ. Thành ngữ và tục ngữ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh.

Dấu chấm câu

Sử dụng dấu chấm câu một cách chính xác trong văn bản tiếng Anh của bạn là điều cần thiết trong cả hai trường hợp học tập và chuyên nghiệp.

Trích dẫn

Đây là những trích dẫn quen thuộc nhất với người nói tiếng Anh bản ngữ. Bạn có thể chắc chắn rằng nếu bạn đề cập đến chúng, bạn sẽ được hiểu.

Tên

Các danh sách về tên và họ phổ biến nhất ở các quốc gia nói tiếng Anh được dựa trên dữ liệu mới nhất có sẵn.

Từ khó phát âm

Làm việc với cách phát âm tiếng Anh của bạn bằng danh sách các từ khó phát âm tiếng Anh ở các mức độ khó khác nhau, từ dễ đến rất khó chịu.