50 tính từ phổ biến nhất trong tiếng Anh

Danh sách 50 tính từ này được sử dụng thường xuyên nhất trong tiếng Anh là một nền tảng tốt để bắt đầu mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn. Tính từ thêm độ chính xác vào các kỹ năng ngôn ngữ của bạn, nhưng bạn không nhất thiết phải có một bộ sưu tập khổng lồ ngay từ đầu. Các tính từ trong danh sách này là đủ để diễn đạt nhiều nhiệm vụ đơn giản bằng tiếng Anh.

Mở rộng vốn từ vựng của bạn

Hãy nhớ rằng bạn có thể phủ nhận tính từ nếu bạn không biết từ trái nghĩa, ví dụ: Bạn có thể nói "It's not clear", nếu bạn không biết từ "confussing". Bạn cũng có thể kết hợp tính từ để tăng độ chính xác, ví dụ: "What you want is possible but hard," nếu bạn không biết từ "challenging". Hãy học cách sử dụng 50 tính từ này một cách chính xác và áp dụng một vài "mẹo" giúp cho cuộc đời đơn giản hơn, bạn đã có thể nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

able
bad
best
better
big
black
certain
clear
different
early
easy
economic
federal
free
full
good
great
hard
high
human
important
international
large
late
little
local
long
low
major
military
national
new
old
only
other
political
possible
public
real
recent
right
small
social
special
strong
sure
true
white
whole
young