50 danh từ phổ biến nhất trong tiếng Anh

Đây là danh sách 50 danh từ thường dùng nhất được viết bằng tiếng Anh. Học cách sử dụng những danh từ này là khởi đầu tốt cho bất kỳ người học tiếng Anh mới bắt đầu nào muốn xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Danh từ cung cấp cho bạn một cách cụ thể để nói về con người, địa điểm và những thứ xung quanh bạn. Tuy nhiên, quá nhiều người học tiếng Anh tập trung vào việc ghi nhớ danh sách dài những danh từ khi bắt đầu. Thật dễ bị cuốn theo theo cách, học tên của tất cả các loài động vật tại sở thú, tất cả các công cụ trong hộp công cụ của bạn, hoặc tất cả các loại quần áo trong tủ quần áo của bạn. Trong khi bạn có thể tìm hiểu những danh từ, nắm vững một danh sách ngắn hơn, nhằm mục đích sử dụng thời gian của bạn hữu ích hơn. Bạn luôn có thể tra cứu danh từ chính xác hơn khi bạn cần chúng. Sau cùng, bạn có thường xuyên phải nói về cái đế giày hoặc loài chồn sương không?

area
book
business
case
child
company
country
day
eye
fact
family
government
group
hand
home
job
life
lot
man
money
month
mother
Mr
night
number
part
people
place
point
problem
program
question
right
room
school
state
story
student
study
system
thing
time
water
way
week
woman
word
work
world
year