Hiện tại

Trong tiếng Anh có bốn thì hiện tại. Sử dụng thì hiện tại để nói về một điều gì đó đang xảy ra ngay bây giờ hoặc đó là sự thật bây giờ và bất cứ lúc nào.