Cambridge First Certificate

Cambridge English: First exam, còn được gọi là FCE hay Cambridge First Certificate, được thiết kế cho học viên có trình độ tiếng Anh trên trung cấp. Đây là chứng chỉ phổ biến trong hệ thống bài thi của Cambridge bởi nó là yêu cầu tối thiểu để theo học các chương trình đại học ở những nước nói tiếng Anh.

Như mọi bài thi khác của Cambridge, First Certificate áp dụng thang đánh giá đạt/không đạt, và những học viên đạt sẽ được cấp một chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn. Bạn có thể thi FCE trên giấy hoặc máy tính với thời gian làm bài như nhau là 209 phút.

Cấu Trúc Bài Thi

Cambridge First Certificate thi bốn kỹ năng - nghe, nói, đọc, viết. Cấu trúc bài thi như sau:

Phần 1 (75 phút) - Phần một của Cambridge First Certificate thi đồng thời kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp và từ vựng. Phần này có tất cả 52 câu hỏi dạng trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, và nối câu hỏi phù hợp với câu trả lời. Tổng cộng có khoảng 2.200 từ trong phần đọc hiểu của FCE.

Phần 2 (80 phút) - Phần hai của Cambridge First Certificate thi kỹ năng viết. Học viên phải viết hai đề mục khác nhau, mỗi mục 140 đến 190 từ. Mục thứ nhất là một bài luận. Mục thứ hai học viên tự chọn một trong các mẫu như: bài báo, viết thư, đánh giá, v.v...

Phần 3 (40 phút) - Phần ba của Cambridge First Certificate là thi nghe tiếng Anh. Học viên nghe một đoạn diễn văn, hội thoại, hoặc hình thức phát ngôn khác bằng giọng Anh bản địa rồi trả lời những câu hỏi có liên quan. Phần này có tất cả 30 câu hỏi.

Phần 4 (14 phút) - Phần cuối cùng của FCE thi khả năng nói tiếng Anh. Học viên thi theo cặp, có thể vào một ngày khác ngày thi 3 phần trước, tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi. Phần thi nói chia làm bốn phần nhỏ: hai phần đầu học viên tự nói và hai phần sau nói với thí sinh còn lại.

Cách Thức Chấm Điểm

Từ năm 2016, mọi bài thi của Cambridge được chấm theo một thang điểm chung. Các bài thi thuộc trình độ thấp có điểm số tối đa thấp hơn, và bài thi càng khó thì điểm tối đa càng cao. Điểm thi FCE nằm trong ngưỡng từ 140 đến 190 điểm. Học viên đạt 160 điểm trở lên được tính là "đạt" và sẽ được cấp chứng chỉ Cambridge First Certificate, tương đương bằng B2 của khung tham chiếu CEFR. Học viên đạt 180 điểm trở lên được nhận chứng chỉ Cambridge First Certificate tương đương bằng C1.

Phần đầu của bài thi FCE tương ứng với 40% tổng điểm. Phần hai, ba và bốn mỗi phần tương ứng 20% tổng điểm. Học viên sẽ được thông báo điểm số của từng phần và tổng điểm bài thi đối chiếu với trình độ tương ứng trên thang CEFR. Nếu học viên hoàn thành FCE ở mức đạt sẽ được trao chứng chỉ Cambridge First Certificate có giá trị sử dụng vĩnh viễn.

Bài thi tiếp theo của Cambridge là CAE. Để quyết định bài thi nào phù hợp với trình độ của bản thân, bạn có thể làm bài thi phân loại trực tuyến miễn phí trong chưa đầy nửa tiếng để nhận được đánh giá sơ bộ.