TOEIC Listening & Reading Test

Bài thi nghe và đọc hiểu ra đời trước và cũng đồng thời phổ biến hơn nhiều so với bài viết và nói.

Cấu Trúc Bài Thi

Bài thi TOEIC Listening & Reading gồm 200 câu hỏi chia đều hai phần với thời gian làm bài 2 tiếng. TOEIC Listening & Reading được sử dụng thường xuyên ở các doanh nghiệp, và thậm chí tại một số nước ở trình độ đại học, với một số môn, sinh viên phải đạt số điểm TOEIC nhất định mới đủ điều kiện tốt nghiệp.

Cách Thức Chấm Điểm

Phần thi TOEIC Listening & Reading được chấm theo thang điểm từ 10 đến 990. Chứng chỉ được cấp sẽ có một trong năm màu, tùy thuộc vào điểm số của thí sinh. Mỗi phần thi (đọc và nghe) thí sinh có thể được từ 5 đến 495, sau đó tổng điểm hai kỹ năng sẽ quyết định màu sắc của chứng chỉ.