Cambridge PET Exam

Cambridge English: Preliminary exam hay còn gọi là PET, viết tắt của Preliminary English Test, được thiết kế cho học viên trình độ tiếng Anh trung cấp. Như mọi bài thi khác của Cambridge, PET áp dụng thang đánh giá đạt/không đạt, và những học viên đạt sẽ được cấp một chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn. Bạn có thể thi PET trên giấy hoặc máy tính với thời gian làm bài như nhau là 140 phút.

Cấu Trúc Bài Thi

PET thi bốn kỹ năng - nghe, nói, đọc, viết. Cấu trúc bài thi như sau:

Phần 1 (90 phút) - Phần một của PET thi đồng thời hai kỹ năng đọc hiểu và viết, chia thành 8 mục nhỏ với tổng cộng 42 câu hỏi. 5 mục đầu chú trọng vào kỹ năng đọc hiểu, 3 mục sau tập trung vào kỹ năng viết. Bài thi có các câu hỏi thuộc dạng trắc nghiệm và điền vào chỗ trống cùng với hai bài viết tự luận (viết bưu thiếp và viết thư hoặc kể chuyện).

Phần 2 (30 phút nghe đoạn ghi âm + 6 phút viết câu trả lời lên giấy) - Phần hai của PET là thi nghe hiểu. Thí sinh nghe đoạn ghi âm hai lần và phải trả lời các câu hỏi liên quan. Tổng cộng có 25 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm. Các câu hỏi thuộc dạng trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, và đúng/sai.

Phần 3 (10 đến 12 phút) - Phần cuối cùng của PET là thi nói tiếng Anh. Thí sinh được chia thành cặp và yêu cầu hội thoại với giám khảo sau đó là với nhau. Một giám khảo khác ngồi nghe. Giám khảo bắt đầu phần thi bằng các câu hỏi cho mỗi thí sinh. Giám khảo sau đó đưa ra tình huống để hai thí sinh tự thảo luận tìm các giải pháp khả thi. Cuối cùng, giám khảo đưa hai thí sinh một bức tranh để họ mô tả và bàn luận về nó. Phần thi nói có thể được tiến hành vào một ngày khác với hai phần thi còn lại của PET, tùy thuộc vào lịch trình của trung tâm tổ chức thi.

Cách Thức Chấm Điểm

Từ năm 2016, mọi bài thi của Cambridge được chấm theo một thang điểm chung. Các bài thi thuộc trình độ thấp có điểm số tối đa thấp hơn, và bài thi càng khó thì điểm tối đa càng cao. Trước đây PET có thang chấm điểm riêng, vì thế điểm số bài thi PET trước năm 2016 cần phải được quy đổi sang thang điểm mới để việc so sánh trở nên khách quan.

Ngày này điểm bài thi PET nằm trong ngưỡng từ 120 đến 170. Thí sinh đạt 140 điểm trở lên được tính là "đạt" và sẽ được nhận chứng chỉ PET, tương đương với bằng B1 tiếng Anh theo khung CEFR. Thí sinh đạt 160 điểm trở lên được trao chứng chỉ Cambridge Preliminary English Test tương đương bằng B2.

Cũng như bài thi KET, phần đầu của bài thi PET tương ứng với 50% tổng điểm. Phần hai và ba mỗi phần tương ứng 25% tổng điểm. Thí sinh sẽ được thông báo điểm số của từng phần và tổng điểm bài thi đối chiếu với trình độ tương ứng trên thang CEFR. Nếu Thí sinh hoàn thành PET ở mức đạt sẽ được trao chứng chỉ PET có giá trị sử dụng vĩnh viễn.

Bài thi tiếp theo của Cambridge là Cambridge First Certificate. Bài thi phân loại miễn phí của Cambridge sẽ là một công cụ đánh giá nhanh và đơn giản giúp bạn quyết định bài thi nào phù hợp với trình độ của bản thân.