Bài thi Cambridge English

Bài thi Cambridge English là loạt bài thi bao gồm từng bài thi chuyên biệt với chứng chỉ riêng có giá trị vô thời hạn. Mỗi bài thi Cambridge là một bài đánh giá trình độ tiếng Anh cụ thể, vì vậy đầu tiên bạn nên chọn bài thi phù hợp nhất với trình độ của mình thông qua hình thức thi phân loại trực tuyến của Cambridge.

Hệ Thống Bài Thi

Hệ thống Cambridge English có khá nhiều bài thi, nhưng trang web của chúng tôi sẽ chỉ đề cập tới những bài phổ biến nhất cho người lớn mà thôi.

KET - elementary (sơ cấp) (A2)

PETintermediate (trung cấp) (B1)

First Certificate - upper intermediate (trên trung cấp) (B2)

CAE - advanced (nâng cao) (C1)

CPE - fluent (thành thạo) (C2)

Linguaskill - tất cảpre (A1 to C2)

Cơ Cấu Bài Thi

Các kỳ thi của Cambridge English chủ yếu được tiến hành ở các trường học hoặc nơi làm việc nhưng cũng được các trung tâm được cấp phép ở Vương Quốc Anh và trên toàn thế giới tổ chức thi cho cá nhân . Cơ chế cấp chứng chỉ của Cambridge là yếu tố giúp kỳ thi đặc biệt hấp dẫn với các trường học và các cơ sở khác. Việc một trường học áp dụng chứng chỉ Cambridge cho học sinh từ trình độ cơ bản ban đầu rồi nâng cao dần cho tới khi gần tốt nghiệp là điều khá phổ biến. Nhờ đó mà học sinh sẽ có một hồ sơ đầy đủ các chứng chỉ của Cambridge. Cơ cấu này khác với mọi bài thi tiếng Anh đạt chuẩn khác.

Cách Thức Chấm Điểm

Từ năm 2016, mọi bài thi của Cambridge đều áp dụng thang chấm điểm hài hòa nhưng mỗi bài sẽ có số điểm nhất định tùy thuộc vào từng trình độ. Thang điểm trong mọi bài thi của Cambridge đều phù hợp với khung tham chiếu CEFR. Để chuẩn bị cho một kỳ thi Cambridge có nhiều cách, điều đó tùy thuộc vào mục tiêu và thời gian biểu của bạn.

Sơ Lược Về Các Bài Thi Cambridge

Thi để làm gì? Để thi trình độ tiếng Anh & theo học tại các trường đại học ở Vương Quốc Anh
Mức phí US $150-$250
Thời lượng 110 đến 236 phút, tùy từng bài
Thông báo kết quả 14 đến 40 ngày
Địa điểm thi Các trung tâm được cấp phép
Thời hạn chứng chỉ Vô thời hạn
So Sánh Cambridge Với Các Hệ Thống Thi Khác