EF SET English Certificate

EF SET English Certificate là bài thi tiếng Anh tiêu chuẩn, chủ yếu phục vụ cho mục tiêu lấy chứng chỉ. EFSET thi kỹ năng đọc và nghe nhưng không có kỹ năng viết và nói. Thang điểm của EFSET từ 0 đến 100 tương ứng với sáu bậc của thang CEFR. Điểm thi của bạn được đưa thẳng lên LinkedIn như một chứng chỉ tiếng Anh hoàn toàn hợp lệ.

Cấu Trúc Bài Thi

EF SET English Certificate có thời lượng 50 phút, với cơ chế tự thích ứng với thí sinh, trong đó có phần đọc hiểu 25 phút, phần nghe hiểu 25 phút . Số bài tập trong mỗi phần phụ thuộc vào đề thi, bởi độ khó tăng lên hay giảm xuống còn tùy vào phần thể hiện của thí sinh. Như mọi bài thi EFSET khác, phiên bản này miễn phí trên mạng.

Cả nội dung và cơ chế trắc đo tâm lý ra đề tự động của EFSET đều đạt các tiêu chuẩn cao nhất trong hệ thống đánh giá thi cử quốc tế, cụ thể là Tiêu Chuẩn Đánh Giá Giáo Dục & Tâm Lý APA/NCME, 2014. Mọi câu hỏi thi đều được thử nghiệm trước ở nhóm dân số phổ thông, được đánh giá và căn chỉnh theo mặt bằng chung.