Điểm Số EFSET

EF SET English Certificate được chấm trên thang từ 0 đến 100, tính trung cộng của cả hai phần thi nghe và đọcEF SET Quick English Check được chấm trên thang 3 bậc: thấp, trung bình, và cao. Học viên hoàn thành bài EF SET được chấm điểm ở mỗi kỹ năng nghe và đọc cũng như tổng điểm hai kỹ năng trên thang điểm từ 0 đến 100. Phần thi nghe và đọc có giá trị điểm ngang nhau. Tổng điểm được tính bằng trung bình cộng hai kỹ năng.

Điểm Chuẩn

Điểm chuẩn của EFSET tương ứng với khung CEFR và kết quả thi sẽ được thông báo theo cả hai hệ tham chiếu EFSET và CEFR. EFSET là bài thi dùng để đánh giá năng lực tiếng Anh ở mọi trình độ và độ chính xác khá cao, trong khi hầu hết các bài thi khác thường chỉ đánh giá chính xác được trình độ người học tầm trung chứ không đánh giá trình độ sơ cấp cũng như trình độ nâng cao được.

Điểm số EF SET English Certificate được chứng minh là tương xứng với thang điểm của TOEFL và IELTS. Điều này có nghĩa là EF SET English Certificate Plus cũng đánh giá năng lực học viên chính xác như TOEFL và IELTS vậy.

Giá Trị Sử Dụng

Điểm số của EF SET có giá trị vĩnh viễn và được lưu trên LinkedIn như một chứng chỉ tiếng Anh. Điểm số này có thể sử dụng được trong môi trường làm việc, trong CV hoặc phỏng vấn xin việc. EF Education First Labs còn tổng hợp điểm số nhưng giấu danh tính của những ai thi EFSET để xây dựng bảng thống kê hàng năm có tên là EF English Proficiency Index.