Điểm TOEFL

Bài thi TOEFL iBT có thang điểm từ 0 đến 120, PBT từ 310 đến 677. Điểm TOEFL iBT được tính bằng tổng điểm của 4 phần thi vì cả 4 kỹ năng đều được đánh giá như nhau. Mỗi kỹ năng - đọcnghenóiviết - có giá trị 30 điểm. Trong bài TOEFL iBT, bạn sẽ được thông báo tổng điểm trong khoảng từ 0 đến 120, và điểm riêng cho từng kỹ năng từ 0 đến 30. Kết quả được thông báo trong vòng 10 ngày sau khi thi và có giá trị trong 2 năm.

Điểm Chuẩn

Mỗi thí sinh cần đạt một số điểm TOEFL nhất định để ứng tuyển vào trường họ chọn. Điểm chuẩn TOEFL phụ thuộc phần lớn vào yêu cầu của từng trường và từng chương trình học. Một số trường hoặc văn bằng đòi hỏi mức điểm tổng và điểm tối thiểu TOEFL cho một hoặc một số kỹ năng nhất định. Nguyên tắc chung là văn bằng càng cao, đại học càng uy tín thì yêu cầu về điểm TOEFL càng khắt khe. Bạn có thể tìm hiểu mức điểm chuẩn của mỗi trường và văn bằng mình định theo học bằng cách liên lạc với bộ phận tuyển sinh của trường.

Các Bài Thi TOEFL Khác

Điểm số của bạn sẽ có sự khác biệt hoàn toàn khi thi TOEFL trên giấy thay vì trên mạng. TOEFL PBT thi kỹ năng đọc, nghe, và cấu trúc ngữ pháp. Phần thi viết TOEFL PBT được chấm và báo điểm riêng trên thang từ 0 đến 6 điểm. Hầu hết các trường đại học đều chấp nhận cả iBT và PBT.

Điểm thi TOEFL Junior và TOEFL ITP thì không được quy đổi sang thang điểm TOEFL tiêu chuẩn.