TOEFL writing

Thi viết là phần cuối cùng trong đề thi TOEFL. Với phiên bản TOEFL iBT, phần thi viết có thời lượng 50 phút với hai nhiệm vụ. Thời gian cho mỗi nhiệm được quy định sẵn: 20 phút cho nhiệm vụ thứ nhất và 30 phút cho nhiệm vụ thứ hai. Bài làm của thí sinh phải được đánh máy trên bàn phím QWERTY, vì thế khả năng đánh máy nhanh và chính xác là rất quan trọng.

Các Dạng Câu Hỏi

Nhiệm vụ thứ nhất là một bài tập "liên hoàn", tức là thí sinh sẽ phải đọc hoặc nghe một hay nhiều đoạn văn và viết một bài luận phản ánh về thông tin vừa đọc hoặc nghe được. Bạn được phép ghi chép thông tin trong quá trình đọc hoặc nghe. Một bài viết tốt đối với nhiệm vụ đầu tiên của bài thi TOEFL thường có độ dài khoảng 170 đến 230 từ.

Nhiệm vụ thứ 2 của bài thi TOEFL writing là viết một bài luận trình bày quan điểm. Một tuyên bố được đưa ra và bạn sẽ phải viết bài ủng hộ hoặc phản bác điều này với các luận điểm được đưa ra để bảo vệ quan điểm của mình. Giám khảo đánh giá bài theo các tiêu chí về hướng phát triển, tổ chức bài viết, tính mạch lạc, chi tiết cùng với khả năng sử dụng tiếng Anh chuẩn xác.

Cách Thức Chấm Điểm

Phần thi viết được các giám khảo của ETS chấm tập trung chứ không phải tại địa điểm thi. Máy tính sẽ soát lỗi ngữ pháp, chính tả, từ vựng, v.v… Mỗi bài được chấm trên thang từ 0 đến 5, sau đó tổng điểm cả hai bài sẽ được điều chỉnh sang thang từ 0 đến 30 điểm. Mức điểm từ 24 trở lên được tính là điểm cao.