IELTS Academic

Bài thi IELTS Học thuật là một trong hai phiên bản của thi IELTS, chủ yếu dành cho những sinh viên đăng ký vào đại học ở Vương quốc Anh, mặc dù nhiều trường đại học bên ngoài Vương quốc Anh cũng chấp nhận điểm IELTS Học thuật này như là cách để chứng minh trình độ tiếng Anh của thí sinh. IELTS Học thuật cũng là phiên bản phổ biến hơn các phiên bản còn lại. Điểm IELTS Học thuật còn có thể được sử dụng để chứng minh trình độ tiếng Anh cho các mục đích xin visa và định cư tại Vương quốc Anh và các quốc gia khác.

Cấu Trúc Bài Thi

Bài thi IELTS Học thuật kéo dài tổng cộng 2 giờ 45 phút với bốn kỹ năng được kiểm tra: đọc,viếtnghe và nói. Phần viết của bài thi IELTS Học thuật khác với IELTS Tổng quát ở chỗ tập trung nhiều hơn vào các chủ đề thuộc về môi trường học thuật hoặc đại học. Phần nói của hai bài thi này giống hệt nhau, đều liên quan đến các tình huống hàng ngày.

Cách Thức Chấm Điểm

IELTS Học thuật được chấm theo thang điểm từ 0 đến 9 và không có điểm đậu hay rớt. Kết quả của bài thi IELTS học thuật có giá trị trong vòng 2 năm.