Kết Quả Bài Thi IELTS

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm từ 0 đến 9, với nửa điểm cách biệt, nghĩa là bạn có thể đạt điểm 4 hoặc có thể là 7,5, nhưng không phải là 7,25. Kết quả thi IELTS của bạn là kết quả trung bình của bốn phần thi IELTS, cũng trên thang điểm 9. Điều này có nghĩa là mỗi kỹ năng trong số bốn kỹ năng - đọcviếtnói và nghe - đều quan trọng như nhau. Nếu điểm trung bình của bốn phần của bạn kết thúc bằng 0,25, kết quả tổng thể của bạn sẽ được làm tròn xuống. Nếu điểm trung bình của bốn phần của bạn kết thúc bằng 0,75, kết quả tổng thể của bạn sẽ được làm tròn lên.

Thông Báo Kết Quả

Thông báo kết quả IELTS của bạn sẽ bao gồm điểm cho từng phần trong bốn phần thi cũng như điểm tổng cả 4 kỹ năng của bạn. Kết quả IELTS có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày thi. Kết quả IELTS của bạn sẽ được gửi cho bạn sau 13 ngày kể từ khi bạn kết thúc kỳ thi IELTS. Điều này có nghĩa là nếu bạn thực hiện phần nói muộn hơn phần còn lại của IELTS, bạn có thể nhận được kết quả của mình sau 13 ngày kể từ khi bạn thực hiện phần nói của mình.

Điểm Chuẩn

Kết quả IELTS nằm trong Khung Tham chiếu Chung Châu Âu. Điểm trung bình của kỳ thi IELTS là khoảng 6, tương ứng với trình độ B2 trong CEFR, hay còn được gọi là Competent User (người có khả năng giao tiếp tiếng Anh tối thiểu). Đối với việc nhập học đại học, các trường đại học sẽ có yêu cầu khác nhau về điểm số. Kết quả IELTS 6.5 là đủ để nhập học vào nhiều trường đại học ở Vương quốc Anh và kết quả 7.0 là đủ cho nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ, mặc dù nhiều trường đại học cũng sẽ có yêu cầu tối thiểu đối với từng kỹ năng trong bốn kỹ năng được kiểm tra.

Nhiều loại visa nhập cư vào Vương quốc Anh yêu cầu kết quả IELTS từ 4.0 trở lên cho điểm tổng và cho cả bốn kỹ năng. Một số loại thị thực của Vương quốc Anh và hầu hết tất cả các thị thực cho Úc, Canada và New Zealand đều có yêu cầu về kết quả IELTS cao hơn. Tốt nhất bạn nên kiểm tra trực tiếp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để có thông tin mới nhất về các yêu cầu visa vì chúng thay đổi thường xuyên.