TOEIC Speaking & Writing test

Bài thi còn lại là TOEIC Speaking & Writing, là bài thi ra đời sau nhưng ít phổ biến và ít người thi hơn TOEIC Listening & Reading.

Cấu Trúc Bài Thi

Bài thi TOEIC Speaking & Writing có thời lượng 80 phút với 20 phút đầu thi nói, còn lại là thời gian thi viết. Toàn bộ bài được thi trên máy tính, vì thế thí sinh phải tự đánh máy phần thi viết cũng như ghi âm phần thi nói của mình để nộp chấm điểm.

Cách Thức Chấm Điểm

Bài thi TOEIC Speaking & Writing được chấm trên thang điểm từ 0 đến 400 với phần thi nói và viết tính điểm như nhau (0 đến 200 điểm mỗi phần). Thí sinh có thể thi TOEIC Speaking & Writing riêng hoặc thi cùng với Reading & Listening. Một số trung tâm được cấp phép còn có thể cho phép chỉ một kỹ năng riêng lẻ, tức là bạn có thể lựa chọn chỉ thi mỗi phần đọc, hoặc phần viết thôi.