TOEIC speaking

TOEIC speaking là phần đầu của bài thi TOEIC Speaking & Writing. Phần thi TOEIC speaking có thời lượng 20 phút, gồm 11 yêu cầu, với điểm số tối thiểu là 0 và tối đa là 200. TOEIC speaking bắt buộc phải được thi trong cùng một buổi thi với TOEIC writing. Trong khi đó, TOEIC Listening and Reading lại bài thi khác nên thí sinh có thể thi hai bài trong cùng hoặc khác buổi đều được.

Bài thi TOEIC speaking được đánh giá bởi máy tính chứ không phải con người. Bạn sẽ đọc hoặc nghe yêu cầu sau đó ghi âm lại câu trả lời của mình. Phần ghi âm sẽ được lưu lại và chuyển cho ETSchấm điểm. Điểm TOEIC speaking được chấm tùy theo độ trôi chảy và chuẩn xác của bạn khi trả lời các yêu cầu của bài thi bằng tiếng Anh.

Cấu Trúc Bài Thi

TOEIC speaking gồm 6 dạng câu hỏi sắp xếp theo trình tự cố định. Bạn phải thực hiện lần lượt các yêu cầu từ 1 đến 6 và không được tạm dừng bài thi hoặc quay lại những phần đã hoàn thành:

Phần 1 của bài thi TOEIC speaking yêu cầu thí sinh phải đọc hai văn bản. Từng văn bản sẽ xuất hiện và thí sinh phải đọc to nội dung. Bạn sẽ có 45 giây chuẩn bị và 45 giây nữa để đọc văn bản. Thang điểm cho mỗi đoạn là từ 0 đến 3, tùy theo khả năng phát âm, ngữ điệu, và nhấn trọng âm. Đây là câu hỏi số 1 và 2.

Phần 2 của bài thi TOEIC speaking sẽ cho bạn xem một bức tranh và yêu cầu mô tả bức tranh đó bằng lời. Bạn có 30 giây chuẩn bị và 45 nữa để tả bức tranh một cách chi tiết. Thang điểm cho phần này từ 0 đến 3 tùy theo khả năng phát âm, ngữ điệu, nhấn trọng âm, và cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp của bạn nữa. Đây là câu hỏi số 3.

Phần 3 của bài thi TOEIC speaking yêu cầu thí sinh phải trả lời 3 câu hỏi về những việc hàng ngày, ví dụ câu hỏi kiểu "Cuối tuần bạn thường hay đi đâu?". Thời gian trả lời là 15 giây cho hai câu đầu và 30 giây cho câu cuối. Ngoài ra bạn không có thời gian chuẩn bị trước. Thang điểm cho mỗi câu hỏi là từ 0 đến 3 điểm. Đây là câu hỏi số 4, 5 và 6.

Phần 4 của TOEIC speaking cũng tương tự như phần 3 ngoại trừ ở phần 4, thí sinh được cung cấp thêm thông tin nền và phải trả lời 3 câu hỏi liên quan. Ví dụ, bạn có thể xem một poster giới thiệu sự kiện và phải trả lời khi nào sự kiện này diễn ra hoặc ai sẽ là người diễn thuyết. Bạn vẫn sẽ được xem thông tin này trong khi trả lời các câu hỏi. Bạn có 30 giây để đọc toàn bộ thông tin và 15 giây trả lời mỗi câu hỏi (hai câu đầu) và 30 giây cho câu cuối. Thang điểm cho mỗi câu hỏi từ 0 đến 3 điểm. Đây là câu hỏi số 7, 8 và 9.

Phần 5 của bài thi TOEIC speaking yêu cầu thí sinh phải nghe một đoạn ghi âm giải thích về một vấn đề và đưa ra giải pháp cho vấn đề đó. Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, bạn có 30 giây để chuẩn bị và 60 giây nữa để trình bày và giải thích về giải pháp của bạn. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ ràng vấn đề được nêu khi đưa ra giải pháp của riêng mình. Thang điểm cho phần này từ 0 đến 5 điểm. Đây là câu hỏi số 10.

Phần 6 của bài thi TOEIC speaking yêu cầu thí sinh phải nghe một đoạn ghi âm ngắn về một chủ đề quen thuộc và sau đó bày tỏ quan điểm về chủ đề đó. Bạn có 15 giây chuẩn bị và 60 giây nữa để trình bày. Thang điểm cho phần này từ 0 đến 5 điểm. Đây là câu hỏi số 11.

Chiển Lược Làm Bài

Nếu bạn không trả lời hoặc trả lời không phải bằng tiếng Anh trong bất kỳ câu nào của TOEIC speaking thì câu đó sẽ bị 0 điểm. Vì vậy hãy trả lời bằng tiếng Anh, kể cả khi bạn không chắc hoặc không trả lời đầy đủ thì bạn vẫn có khả năng được 1 hoặc 2 điểm. Nhớ nói thật bình tĩnh và rõ ràng nhất có thể và trả lời hoàn chỉnh từng câu hỏi. Giám khảo chấm bài không ngồi trong phòng cùng với bạn, nên ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt không giúp bạn truyền đạt thông điệp hiệu quả hơn được.