ETS TOEIC

Educational Testing Service (ETS) là tổ chức thiết kế, xây dựng, và duy trì hệ thống TOEIC. ETS là tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, trụ sở đặt tại New Jersey, nhưng có nhiều chi nhánh ở khắp nơi trên toàn thế giới. Khi bạn đăng ký thi TOEIC, phần lớn khoản phí thi bạn đóng sẽ vào ngân sách của ETS và cũng chính ETS sẽ chấm bài thi của bạn. Phần tiền còn lại sẽ do trung tâm tổ chức thi thu để đảm bảo chi phí an ninh và trông thi. Trung tâm không được quyền chấm bài thi của bạn.

Lịch Sử

ETS đã thiết kế ra kỳ thi TOEIC từ cuối những năm 1970 theo yêu cầu của một doanh nhân người Nhật. Kỳ thi TOEIC đầu tiên được ETS tổ chức tại Nhật Bản năm 1979. Nhật hiện nay vẫn là thị trường chính TOEIC do ETS quản lý. Đứng sau Nhật Bản là Hàn Quốc và hiện cả hai nước đang chiếm 80% thị phần thi TOEIC toàn thế giới mỗi năm.

Các Bài Thi Khác

TOEIC không phải là kỳ thi duy nhất của ETS. ETS còn tổ chức cả kỳ thi TOEFL (cho tiếng Anh học thuật), SAT (cho học sinh phổ thông ở Mỹ), GRE (cho sinh viên đại học ở Mỹ), và nhiều kỳ thi cấp bang khác ở Mỹ dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. ETS là một tổ chức khổng lồ, đứng ra tổ chức hơn 50 triệu kỳ thi mỗi năm trên toàn thế giới. TOEIC của ETS thu hút khoảng 1,7 triệu thí sinh mỗi năm.