So sánh các bài kiểm tra tiếng Anh

Hãy chọn bài kiểm tra nào phù hợp với mục tiêu của bản thân. Nếu bạn cần chứng chỉ tiếng Anh cho mục đích lớn lao, ví dụ như xin visa vào Úc hay học lên bằng tiến sĩ ở đại học Wisconsin, thì việc lựa chọn kỳ thi thường lại không phải do bạn quyết định. Trường học hoặc chính phủ nước sở tại bạn dự định theo học yêu cầu bằng cấp nào thì bạn hãy thi chứng chỉ đó. Nhưng nếu bạn muốn lấy chứng chỉ vì lý do khác, ví dụ để bổ sung vào CV hoặc hoàn thành nốt một khóa học với một văn bằng chứng nhận, thì việc lựa chọn sẽ linh hoạt hơn. Trong trường hợp đó, bạn có thể lựa chọn bài thi dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, như mức phí hay kỳ thi đó có tổ chức gần nhà bạn không, có được biết đến rộng rãi ở quốc gia bạn sống hay không. Trong bất cứ trường hợp nào, tốt nhất bạn nên xem xét mọi lựa chọn có thể trước khi quyết định, bởi các bài thi nhìn có vẻ giống nhau nhưng thực chất mỗi bài thi lại có đặc điểm hoàn toàn riêng biệt.

Hệ thống quy đổi điểm thi tiếng Anh

IELTS TOEIC EF SET TOEFLCambridge
Thi để làm gì? Nhập cư & ứng tuyển vào các trường đại học tại Anh Quốc Lấy chứng chỉ chuyên sâu Lấy chứng chỉ chuyên sâu Ứng tuyển vào các trường ở Mỹ hoặc Canada Thi trình độ tiếng Anh & ứng tuyển vào các trường đại học tại Anh Quốc
Mức phí 200-300 USD 125-200 USD miễn phí 160-250 USD 150-250 USD
Thời lượng 175 phút 120 phút (kỹ năng tiếp thu) hoặc 80 phút (kỹ năng sử dụng) 50 phút (English Certificate) hoặc 120 phút (Certificate Plus) 270 phút 110-236 phút, tùy phiên bản bài thi
Thông báo kết quả 13 ngày 7-15 ngày ngay lập tức 10 ngày 14-40 ngày
Địa điểm thi Các trung tâm được cấp phép Các trung tâm được cấp phép Thi trực tuyến miễn phí Các trung tâm được cấp phép Các trung tâm được cấp phép
Thời hạn chứng chỉ 2 năm 2 năm Vĩnh viễn 2 năm Vĩnh viễn
Để ứng tuyển Đại học? Anh (phổ biến), Úc & Canada (không phổ biến) không không Mỹ (phổ biến), Anh & Canada (không phổ biến) Anh (phổ biến: chỉ áp dụng với các phiên bản bài thi trình độ cao)
Để nhập cư? Anh, Canada, Úc không không Úc Anh: chỉ với bài thi CAE
Để tìm việc? không không
Để tìm việc? không không
Để làm công cụ học tập? khôngkhôngkhôngkhông

Information valid at the time of writing. Check official test websites for prices in your area.