EF SET

EF Standard English Test (EFSET) là bài thi tiếng Anh tiêu chuẩn miễn phí chủ yếu phục vụ cho người trưởng thành có nhu cầu lấy chứng chỉ tiếng Anh chuyên nghiệp. Do EFSET hoàn toàn miễn phí nên các trường và doanh nghiệp đều có thể sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh và nhân viên mà vẫn tiết kiệm chi phí. EFSET là một trong số ít các bài thi tiếng Anh tiêu chuẩn đánh giá học viên ở tất cả các cấp độ thông thạo với độ chính xác tương đương. Bài thi không chú trọng vào mục đích học thuật hay công việc mà thiên về đánh giá tổng quát các kỹ năng tiếng Anh sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.

EFSET gồm 2 bài thi có độ dài và độ khó khác nhau - the EF SET Quick English Check và EF SET English Certificate Cả ba bài EFSET đều có phần đọc và nghe hiểu, và liên quan mật thiết đến khung tham chiếu CEFR. Kết quả cả ba bài thi đều được đăng lên LinkedIn và có thể được thêm trực tiếp vào hồ sơ cá nhân trên LinkedIn làm minh chứng cho khả năng tiếng Anh của người đó. EFSET không thi kỹ năng nói hay viết.

Các Phiên Bản Bài Thi

EF SET Quick English Check là phiên bản ngắn, thời lượng chỉ 15 phút của EF SET English Certificate và không có cơ chế tự thích ứng. Đề thi này giúp đánh giá tương đối các trình độ với ba mức điểm 'thấp', 'trung bình', 'cao'. EF SET English Certificate đều có cơ chế tự thích ứng và được chấm trên thang điểm từ 0 đến 100 tham chiếu với CEFR. Khái niệm 'tự thích ứng' có nghĩa là những câu sau sẽ được tự động điều khó hơn hay dễ hơn tùy thuộc vào câu trước thí sinh trả lời đúng hay sai.

EFSET tiêu chuẩn là bài thi phổ biến hơn cả. Nó gồm phần đọc hiểu 25 phút với phần nghe 25 phút. EFSET PLUS là phiên bản dài hơn (thời lượng 2 tiếng), chú trọng nhiều hơn vào chủ đề học thuật. Kết quả bài thi này không chỉ được hiển thị trên thang điểm của EFSET mà còn đối chiếu với cả IELTS và TOEFL nữa. Việc tham chiếu giữa các thang điểm sẽ do một bên thứ ba thực hiện để đảm bảo tính khách quan.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

EFSET được xây dựng và phát triển bởi EF Education First, một tổ chức giáo dục của châu Âu. Bài thi ban đầu được thiết kế để sử dụng nội bộ nhưng sau này trở thành công cụ trực tuyến ai cũng có thể tiếp cận miễn phí.

Sơ lược về EF SET

Thi để làm gì? Lấy chứng chỉ chuyên sâu
Mức phí miễn phí
Thời lượng 50 phút (English Certificate) hoặc 120 phút (Certificate Plus)
Thông báo kết quả ngay lập tức
Địa điểm thi Thi trực tuyến miễn phí
Thời hạn chứng chỉ Vĩnh viễn
So Sánh EF SET Với Các Bài Thi Khác