EF SET listening

Phần thi nghe có thời lượng là 25 phút với EF SET English Certificate tiêu chuẩn. Cả hai bài thi này đều chỉ tính tổng thời gian, không tính riêng từng mục. Vì thế bạn có thể dành bao nhiêu thời gian tùy ý để hoàn thành mục thứ nhất nhưng đồng nghĩa ít thời gian cho mục thứ hai hơn.

Cấu Trúc Bài Thi

Phần thi nghe EFSET gồm một loạt các đoạn thu âm đọc bằng giọng Anh Mỹ, Anh Anh, và Anh Úc với một hoặc vài câu hỏi kèm theo kiểm tra khả năng hiểu của bạn. Do EFSET có cơ chế tự thích nghi với học viên nên độ dài và độ khó của các đoạn cũng như câu hỏi cũng được điều chỉnh cho phù hợp với trình độ của thí sinh. Đoạn ghi âm đầu tiên trong bài sẽ ở mức độ trung bình, sau đó độ khó tăng hay giảm phụ thuộc vào việc thí sinh có trả lời đúng hay không. Thí sinh phải trả lời khoảng 50 câu hỏi trong bài thi nghe nhưng số đoạn ghi âm thì thay đổi tùy từng bài. Mỗi đoạn có độ dài từ 20 giây đến 5 phút và học viên được nghe mỗi đoạn ghi âm hai lần.

Chiến Lược Làm Bài

Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian trả lời các câu hỏi tùy thích trước khi chuyển sang đoạn tiếp theo, tuy nhiên tổng thời gian làm bài thi nghe lại chỉ có giới hạn. Trong bài EFSET bạn không thể quay trở lại những câu trước, nên điều quan trọng là nghe đoạn nào trả lời hết đoạn đó rồi mới bấm tiếp.Vì EFSET chỉ tính tổng thời gian làm bài, không tính riêng từng đoạn nên bạn hãy để ý thời gian và phân bổ cho hợp lý vì nếu không bạn có thể sẽ không hoàn thành bài thi trước khi hết giờ.

Cách Thức Chấm Điểm

Phần thi đọc và nghe có giá trị điểm như nhau trong thang điểm EFSET. Sau khi kết thúc phần thi nghe, bạn sẽ biết ngay mình được bao nhiêu điểm trên thang từ 0 đến 100. Điểm thi nghe và đọc được thông báo cùng lúc với cùng thang điểm và tổng điểm được tính bằng trung bình cộng hai kỹ năng.