Cambridge KET Exam

Bài thi Cambridge English Key hay Cambridge Key English Test, viết tắt là KET, được thiết kế cho học viên trình độ sơ cấp tiếng Anh. Đây là bài thi trình độ thấp nhất của Cambridge dành cho người trưởng thành học tiếng Anh ở bên ngoài khu vực Vương Quốc Anh. Như mọi bài thi khác của Cambridge, KET áp dụng thang đánh giá đạt/không đạt, và những học viên đạt sẽ được cấp một chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn. Bạn có thể thi KET trên giấy hoặc máy tính với thời gian làm bài như nhau là 110 phút.

Cấu Trúc Bài Thi

KET thi bốn kỹ năng - nghe, nói, đọc, viết - chia thành 3 phần như sau:

Phần 1 Phần một của KET thi đồng thời hai kỹ năng đọc hiểu và viết, chia thành 9 mục nhỏ với tổng cộng 56 câu hỏi. Đầu tiên là các câu hỏi trắc nghiệm, sau đó là điền vào chỗ trống, và mục cuối là bài viết tự luận ngắn. Tài liệu cho phần đọc và viết đều thuộc trình độ tiếng Anh cơ bản.

Phần 2 Phần 2 (22 phút nghe đoạn ghi âm + 8 phút viết câu trả lời lên giấy) - Phần hai của KET là thi nghe hiểu bao gồm vài đoạn ghi âm bằng tiếng Anh thông dụng với giọng đọc chậm, rõ ràng cùng các câu hỏi về nội dung đoạn ghi âm. Mỗi đoạn ghi âm được phát hai lần. Một số câu hỏi thuộc dạng trắc nghiệm, còn lại là điền vào chỗ trống. Tổng cộng có 25 câu hỏi tất cả.

Phần 3 Phần 3 (8 đến 10 phút) - Phần cuối cùng của KET là thi nói tiếng Anh. Học viên được chia thành cặp và yêu cầu hội thoại với giám khảo sau đó là với nhau. Hình thức hội thoại nhóm được đánh giá là thực tế hơn so với vấn đáp một thầy một trò thông thường. Ngoài ra còn một giám khảo thứ hai sẽ ngồi quan sát và chấm điểm nhưng không nói gì hết. Phần thi nói có thể được tiến hành vào một ngày khác với những phần còn lại của KET, tùy thuộc vào lịch trình của trung tâm tổ chức thi.

Cách Thức Chấm Điểm

Mọi bài thi của Cambridge đều được chấm theo cùng một thang điểm dù trước đây mỗi bài lại có thang điểm riêng. Ngày nay, trên cùng một thang điểm, những bài thi ở trình độ thấp hơn có điểm số tối đa thấp hơn và bài càng khó thì điểm tối đa càng cao. Điểm cho bài thi KET nằm ở ngưỡng từ 100 đến 150. Học viên đạt điểm từ 120 trở lên được coi là "đạt" và được cấp chứng chỉ KET, tương đương với bằng A2 tiếng Anh theo khung CEFR. Học viên nào đạt từ 140 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ Cambridge Key English Test, tương đương bằng B1.

Phần đầu của bài thi KET tương ứng với 50% tổng điểm. Phần hai và ba mỗi phần tương ứng 25% tổng điểm. Học viên sẽ được thông báo điểm số của từng phần và tổng điểm bài thi đối chiếu với trình độ tương ứng trên thang CEFR. Nếu học viên hoàn thành KET ở mức đạt sẽ được nhận chứng chỉ KET trong vòng 3 tháng sau ngày thi.

Bài thi tiếp theo của Cambridge là PET. Để quyết định xem bài thi nào phù hợp với trình độ của bản thân, bài thi phân loại online miễn phí của Cambridge sẽ là một công cụ đánh giá nhanh và đơn giản giúp bạn trong việc lựa chọn.