EF SET Quick Check

EF SET Quick English Check là phiên bản rút gọn của EF SET English Certificate, thiết kế cho những thí sinh muốn nắm bắt sơ lược về trình độ tiếng Anh hiện tại của bản thân mà không phải dành nhiều thời gian làm bài thi dài. Giáo viên thường dùng bài thi nhanh này đánh giá xem học sinh nào phù hợp với trình độ nào.

Cấu Trúc Bài Thi

EF SET Quick English Check thi hai kỹ năng đọc và nghe trong thời gian 15 phút. Thang điểm gồm ba mức thấp, trung bình, và cao, tương ứng với bằng A, B, và C của khung CEFR. Khác với mọi bài EFSET còn lại, EF SET Quick English Check không có cơ chế tự thích ứng, vì vậy các câu hỏi sẽ chẳng hề thay đổi dù bạn thi một lần hay nhiều lần.

Tính Khả Dụng

EF SET Quick English Check cũng miễn phí như mọi bài thi EFSET khác. Kết quả bài thi cũng sẽ được lưu trên LinkedIn như một chứng chỉ tiếng Anh, mặc dù vậy, EF SET English Certificate vẫn hay được lựa chọn làm chứng chỉ hơn nhờ cơ chế chấm điểm chính xác hơn.