IELTS writing

Phần thi viết IELTS là phần thứ ba trong bài thi IELTS. Phần này thi mất 1 giờ. Các câu hỏi trong bài kiểm tra viết không được tính thời gian, vì vậy học sinh tự phân bổ thời gian của mình cho phù hợp. Bài thi viết IELTS có thể là phần cuối cùng của bài thi IELTS mà bạn tham gia vào ngày thi của mình, vì phần thứ tư, nói, có thể được thực hiện cùng ngày hoặc vào một ngày khác.

Cấu Trúc Bài Thi

Phần thi viết IELTS có sự khác nhau giữa IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát. Trong cả hai trường hợp, có hai câu hỏi phải hoàn thành và yêu cầu về độ dài là như nhau, nhưng bản thân các câu hỏi sẽ khác nhau.

Trong bài thi viết IELTS Học thuật, nhiệm vụ đầu tiên là một đồ thị hoặc biểu đồ mà học sinh phải mô tả bằng lời của mình. Học sinh nên dành 20 phút cho nhiệm vụ này, nhưng bạn có thể dành bao nhiêu thời gian tùy ý. Văn bản phải có ít nhất 150 từ. Bài viết thứ hai trong phiên bản IELTS này yêu cầu bạn thảo luận về một vấn đề hoặc trình bày ý kiến về một chủ đề, viết một đoạn văn ít nhất 250 từ.

Trong bài thi viết IELTS Tổng quát, nhiệm vụ đầu tiên là viết một lá thư. Chủ đề và người nhận bức thư sẽ không mang tính học thuật, ví dụ như viết một bức thư cho chủ nhà hoặc cho sếp của bạn. Tương tự bài kiểm tra Học thuật, bạn phải viết ít nhất 150 từ trong nhiệm vụ đầu tiên và nên dành 20 phút cho phần thi này. Nhiệm vụ thứ hai là một bài luận. Bạn sẽ được giao một chủ đề quen thuộc và phải trình bày ý kiến của mình một cách có cấu trúc hợp lý, sử dụng ít nhất 250 từ.

Cách Thức Chấm Điểm

Phần thi viết IELTS được viết bằng tay. Chữ viết tay của bạn không phải là một phần của điểm, nhưng nếu người đọc không thể đọc những gì bạn đã viết, nó sẽ ảnh hưởng đến điểm số của bạn. Chính tả sẽ được chấm điểm. Bạn bắt buộc phải sử dụng cách đánh vần Anh- Mỹ hoặc Anh-Anh trong suốt bài viết của mình và các từ sai chính tả sẽ được đánh dấu.

Phần thi viết IELTS được chấm điểm bởi các chuyên gia chấm điểm đã qua đào tạo trên thang điểm từ 0 đến 9. Phần viết quan trọng ngang với các phần khác khi tính kết quả IELTS tổng thể của bạn.