TOEFL speaking

Phần thứ ba của TOEFL iBT là thi nói. Trong suốt phần thi, bạn sẽ được xem hoặc nghe những gợi ý và yêu cầu sau đó thu âm câu trả lời của mình vào máy tính. Phần thi nói TOELF được một giám khảo ở nơi khác chấm chứ không phải giám khảo đang trông thi bạn chấm. Phần thi nói kéo dài 20 phút và cũng là phần ngắn nhất của bài thi TOEFL. Phiên bản TOEFL PBT không có phần thi nói.

Cấu Trúc Bài Thi

Phần thi nói gồm 6 bài, 2 bài "độc lập" và 4 bài "liên hoàn". Bạn phải thực hiện cả 6 bài thi nói TOEFL theo đúng trình tự, không được quay lại. Hai bài độc lập thi trước.

Bài 1: Sở thích - Bạn có 45 giây để nói về một chủ đề bạn yêu thích, ví dụ, một nhân vật, nơi chốn, hoặc sự kiện. Trước đó bạn có 15 giây để chuẩn bị trước khi bắt đầu.

Bài 2: Lựa chọn - Hai lựa chọn sẵn được đưa ra, bạn phải chọn một và lý giải vì sao mình lại chọn như vậy. Bạn có 15 giây để chuẩn bị và 45 để nói.

Bốn bài tập liên hoàn trong phần thi nói TOEFL bắt buộc bạn phải đọc và/hoặc nghe thông tin rồi trả lời trong thời gian và và đúng trọng tâm quy định.

Bài 3 & 4: Đầu tiên bạn phải đọc một đoạn văn ngắn (tối đa 100 từ) và nghe một đoạn ghi âm ngắn có cùng chủ đề (tối đa 80 giây), rồi thu âm câu trả lời cho giám khảo. Mỗi bài có thời gian quy định là 30 giây chuẩn bị sau khi nghe, đọc xong và 60 giây để trình bày và ghi lại câu trả lời.

Bài 5 & 6: Hai bài cuối cùng của bài thi nói TOELF vẫn là hai bài tập liên hoàn, đòi hỏi bạn phải nghe một đoạn ghi âm (dưới 2 phút) sau đó trả lời theo quy định về những gì vừa nghe. Bạn có 20 giây chuẩn bị và 60 giây trình bày cho mỗi bài. Phần ghi âm có thể là một đoạn hội thoại hoặc đoạn trích từ bài giảng.

Cách Thức Chấm Điểm

Khi thi TOEFL speaking, bạn có thể ghi chép và sử dụng bản ghi chép trong quá trình thi nói. Mỗi bài tập trong phần thi nói được chấm trên thang từ 0 đến 4 điểm (4 là điểm tối đa). Sau đó tổng điểm của 6 bài tập sẽ được quy đổi sang thang điểm từ 0 đến 30 cho toàn bộ phần thi nói TOEFL. Thí sinh đạt 26 điểm trở lên được tính là thành tích cao.

Phần cuối cùng của TOEFL iBT là phần thi viết.