TOEFL listening

Phần thi nghe TOEFL listening là phần thi thứ hai trong bài TOEFL iBT với thời lượng tương đương phần thi đọc trước đó.

Cấu Trúc Bài Thi

TOEFL listening gồm 6 đoạn ghi âm với câu hỏi đi kèm. 4 trong số đó là bài giảng học thuật, mỗi bài từ 3 đến 5 phút với 6 câu hỏi. 2 đoạn còn lại ghi âm cuộc đối thoại của sinh viên hoặc giảng viên, mỗi đoạn từ 2 đến 3 phút với 5 câu hỏi. Phần thi nghe TOEFL kéo dài từ 60 đến 90 phút.

Thí sinh chỉ được nghe mỗi đoạn ghi âm một lần duy nhất và không được bỏ qua hay quay lại câu hỏi như trong phần thi đọc. Trong quá trình làm bài thi nghe TOEFL, bạn được quyền ghi chép thông tin và có thể sử dụng bản ghi chép trong khi trả lời câu hỏi. Các bản ghi chép của thí sinh sẽ được thu lại khi phần thi nghe kết thúc để tránh gian lận.

Các Dạng Câu Hỏi

Câu hỏi trong phần thi nghe TOEFL đánh giá khả năng nghe hiểu cũng như tổng hợp thông tin và rút kết luận của thí sinh sau những gì vừa nghe. Câu hỏi thường về thái độ, niềm tin, hoặc động lực của người nói.

Những đoạn ghi âm được sử dụng cho bài thi nghe TOEFL chủ yếu có nội dụng học thuật, được diễn đạt bằng giọng Anh Mỹ. Tuy nhiên, sẽ có ít nhất một đoạn ghi âm sử dụng giọng Anh Anh, Anh Úc, hoặc Anh New Zealand.

Một số câu hỏi cho thêm cũng có thể xuất hiện trong phần thi nghe TOEFL nhưng không ảnh hưởng tới điểm thi của bạn mà chỉ có vai trò giúp ETS đánh giá đề thi mà thôi. Nếu bạn thấy phần thi nghe của mình dài hơn mong đợi thì đây chính là lý do. Tuy nhiên, bạn lại không thể biết câu nào tính điểm, câu nào không nên tốt nhất hãy trả lời trọn vẹn tất cả các câu hỏi trong phần thi nghe.

Cách Thức Chấm Điểm

Tương tự như phần thi đọc, thang điểm cho phần thi nghe TOELF là từ 0 đến 30 và điểm từ 22 trở lên được tính là cao.

Sau khi hoàn thành phần thi nghe, bạn sẽ được nghỉ 10 phút. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành một nửa bài thi TOEFL rồi đấy! Phần thi tiếp theo của TOEFL iBT là thi nói.