TOEFL PBT

The TOEFL PBT test was discontinued in April 2021.

The TOEFL Paper-Based Test là phiên bản thi cũ của TOEFL và nay chỉ còn ở một số quốc gia. TOEFL PBT cũng kém phổ biến hơn và khác hoàn toàn với phiên bản thi trực tuyến được gọi là TOEFL iBT TOEFL iBT. Một trong những điểm khác biệt chính là TOEFL PBT ngắn hơn, không có phần thi nói, và chấm trên thang điểm khác.

Cấu Trúc Bài Thi

TOEFL PBT có thời lượng 2,5 tiếng với 4 phần thi. Đầu tiên là phần nghe dài 30 đến 40 phút với tất cả 50 câu hỏi. Phần thi nghe chia làm hai phần nhỏ: phần một gồm các đoạn ghi âm ngắn với câu hỏi bên dưới và phần hai gồm các đoạn dài hơn.

Phần thứ hai của bài thi TOEFL PBT không giống bất kỳ bài thi tiếng Anh nào khác. Đó là phần Trình Bày Cấu Trúc và Cú Pháp, yêu cầu thí sính viết các câu vào chỗ trống và tìm lỗi trong đoạn văn có sẵn. Phần này dài 25 phút.

Phần ba là về đọc hiểu, dài 55 phút, với một số đoạn văn có độ dài khác nhau cùng những câu hỏi đi kèm.

Phần cuối cùng của TOEFL PBT là phần viết, 30 phút, yêu cầu viết một bài luận.

Cách Thức Chấm Điểm

TOEFL PBT có thang điểm từ 310 đến 677 và chỉ tính điểm ba phần đầu tiên. Phần thi viết được chấm riêng trên thang từ 0 đến 6 điểm. Điểm số TOEFL PBT có giá trị trong 2 năm và được mọi trường đại học chấp nhận thay thế cho TOEFL iBT. Phần lớn các trường đại học ở Mỹ đều quy định mức điểm sàn TOEFL iBT làm điều kiện nhập học. ETS có ban hành bảng quy đổi điểm để các trường dễ dàng đổi điểm PBT sang iBT.