BULATS

The BULATS test was discontinued in December 2019

The equivalent Business English test from Cambridge English is now called Linguaskill.

BULATS (Business Language Testing Service) là hệ thống bài thi chủ yếu được sử dụng ở các trường kinh doanh và doanh nghiệp với mục tiêu giành chứng chỉ ngôn ngữ. Trước năm 2017, bài thi BULATS gồm có tiếng Anh, Pháp, Đức, và Tây Ban Nha với hình thức thi trên giấy hoặc máy tính. Tuy nhiên, rất nhiều bài trong đó đã bị hủy bỏ, chỉ còn các bài BULATS tiếng Anh trực tuyến là vẫn còn được sử dụng thường xuyên.

Cấu Trúc Bài Thi

Bài thi BULATS gồm có một phần thi nghe và đọc hiểu bắt buộc trong thời gian một tiếng, sau đó là một phần thi nói và viết tự chọn. Phần nghe và đọc của bài BULATS có tính thích nghi với học viên, tức là mức độ khó của các câu hỏi tiếp theo sẽ được điều chỉnh linh hoạt phụ thuộc vào khả năng đối đáp của thí sinh ở những câu hỏi trước đó.

Bài thi nói BULATS kéo dài 15 phút với 5 nhiệm vụ. Phần thi của học viên sẽ được ghi âm lại và do một giám khảo ở nơi khác chấm điểm. Bài thi viết có thời lượng 45 phút với 2 nhiệm vụ: viết một e-mail và một bài luận hoặc một bức thư. Cả hai bài đều được yêu cầu phải đánh máy và gửi cho giám khảo chấm.

Cách Thức Chấm Điểm

Điểm bài thi nghe và đọc của BULATS sẽ được công bố ngay sau khi thí sinh làm xong bài. Kết quả được đối chiếu tương ứng với chuẩn CEFR và chứng chỉ BULATS có giá trị sử dụng trong 2 năm. Điểm bài thi nói và viết sẽ được công bố sau vì phần thi này do các giáo viên chấm.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

BULATS là một sản phẩm của Cambridge English Language Assessment, cơ quan này đồng thời tổ chức cả hai kỳ thi khác là Cambridge English exams và IELTS. BULATS là bài thi chuyên dành cho người sử dụng tiếng Anh thương mại, tương tự như thi TOEIC.

The new Linguaskill Business test is meant to be an equivalent replacement.