Ma Cao, Trung Quốc

Trung bình Điểm số EF EPI 505 Vị trí trong Châu Á #7/24
45trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Ma Cao, Trung Quốc
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2016
#37 / 72 Thấp
2017
#42 / 80 Thấp
2018
#44 / 88 Trung bình
2019
#41 / 100 Trung bình
2020
#45 / 100 Trung bình