EF EPI – những câu hỏi thường gặp

EF EPI là gì?

Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF (EF EPI) là bảng xếp hạng toàn diện nhất thế giới về các kỹ năng tiếng Anh của người trưởng thành. Được xuất bản hàng năm, EF EPI là tiêu chuẩn quốc tế quan trọng đánh giá trình độ tiếng Anh dành cho người lớn. Các báo cáo EP EPI xác định những hạn chế phổ biến nhất và làm nổi bật các chiến lược hiệu quả nhất để nâng cao trình độ tiếng Anh.

Phương pháp

Nghiên cứu EF EPI được xây dựng hàng năm dựa trên kết quả bộ bài kiểm tra tiếng Anh được hoàn thành bởi hàng trăm nghìn người tham gia trên toàn cầu trong năm trước đó. Để xác định được điểm số EF EPI của một quốc gia hoặc khu vực, mỗi điểm số sẽ được chuẩn hóa để đạt được mức độ chính xác cho bài kiểm tra đó dựa trên số lượng câu hỏi. Tất cả các điểm số của một đất nước sẽ được trung bình hóa trên toàn bộ các phiên bản khác nhau của bài kiểm tra Anh ngữ tiêu chuẩn của EF (EF SET) nhằm đạt được mức độ cân bằng với mỗi phiên bản đó.

Bài kiểm tra Anh ngữ EPSET với tư cách là bài kiểm tra được chuẩn hóa và có điểm số khách quan cho các kĩ năng nghe và đọc đã được phát triển dựa trên nền tảng các nghiên cứu có sở cứ và các phân tích tiếp diễn về đo nghiệm tinh thần trong dữ liệu bài kiểm tra. No được thiết kế để phân loại khả năng đọc và viết của thí sinh trong bài kiểm tra thành một trong sáu trình độ được xây dựng bởi Khung tiêu chuẩn ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR). Hai nghiên cứu tính tương quan gần đây đã xác nhận điểm số bài kiểm tra EF SET đáng tin cậy như các bài kiểm tra truyền thống như TOELF và IELTS.

Đối tượng tham gia bài kiểm tra?

Năm nay, EF EPI bao gồm người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên ở 80 quốc gia hoặc khu vực và vùng lãnh thổ đã tham gia làm bài kiểm tra. Độ tuổi trung bình của tổng số mẫu toàn cầu là 26 tuổi, và có sự cân bằng giữa giới tính. Hơn 90% thí sinh không phải là học viên EF.

Mẫu từ EF EPI có mang tính đại diện?

Chúng tôi nhận thấy những người làm bài thi thể hiện trong chỉ số này là tự chọn và không đảm bảo đại diện được cho cả quốc gia nói chung. Chỉ những người có mong muốn học tiếng Anh hoặc tò mò về kỹ năng tiếng Anh của mình tham gia vào một trong những bàikiểm tra này. Điều này có thể làm điểm số trung bình cao hơn hoặc thấp hơn so với điểm số của đại đa số người dân.

Ngoài ra, do các bài kiểm tra được tiến hành trên Internet nên những người không truy cập được Internet hoặc không sử dụng các ứng dụng trực tuyến sẽ tự động bị loại trừ. Ở những nước mà việc sử dụng Internet còn hạn chế, chúng tôi hi vọng rằng ảnh hưởng của việc loại trừ này sẽ là yếu tố tác động mạnh nhất. Những yếu tố này sẽ có xu hướng kéo điểm số lên cao hơn do loại trừ những người nghèo hơn, những người có học vấn thấp và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại sao quốc gia hoặc khu vực của tôI không có mặt trong bảng xếp hạng?

Chúng tôi chỉ có thể tính toán những quốc gia có ít nhất 400 người tham dự bài kiểm tra. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia hoặc khu vực đều đạt được yêu cầu này, vì vậy rất nhiều quốc gia hoặc khu vực không có mặt trong bảng xếp hạng. Chúng tôi đã thêm vào một số quốc gia hoặc khu vực trong bản báo cáo này so với ấn bản trước đó và chúng tôi hi vọng tiếp tục bổ sung trong những báo cáo sau này để mở rộng độ phủ của nghiên cứu ra thế giới.

Tôi có thể có được những dữ liệu sơ cấp của ef epi?

Chúng rôi nhiệt liệt hoan nghênh việc hợp tác và hỗ trợ một đơn vị nghiên cứu thứ ba và hi vọng rằng EF EPI có thể đóng góp vào đó. Tuy nhiên, chúng tôi chưa chuẩn bị nguồn dữ liệu để được công bố bên ngoài tổ chức vào thời điểm này.

Sự khác nhau giữa EF EPI, EF EPI-c và EF EPI là gì?

EF EPI đánh giá trình độ tiếng Anh của người trưởng thành và xếp hạng giữa các quốc gia. EF EPI-c kiểm tra kỹ năng của các chuyên gia và EF EPI kiểm tra kỹ năng của các học sinh trung học và sinh viên đại học.

EF EPI, EF EPI-c và EF EPI-s khác nhau như thế nào?

EF EPI đo lường mức độ thông thạo Anh ngữ của người trưởng thành và xếp hạng các quốc gia hoặc khu vực. EF EPI-c dùng để đánh giá những người đi làm và EF EPI-s dùng để đánh giá học sinh trung học và đại học.

EF EPI Những câu hỏi thường gặp