Bahrain

Thấp Điểm số EF EPI 453 Vị trí trong Trung Đông #6/10
74trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Bahrain
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2019
#55 / 100 Thấp
2020
#74 / 100 Thấp